0%
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลนี้ถูกใช้โดย AppliedHE เพื่อการยืนยันคำตอบของคุณ ม่มีการเปิดเผยไปยังบุคคลอื่นๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณ
(คำถามนี้เป็นข้อบังคับ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
(คำถามนี้เป็นข้อบังคับ)
ปีที่ท่านเกิด
(คำถามนี้เป็นข้อบังคับ)
เพศ
(คำถามนี้เป็นข้อบังคับ)
สถานะการลงทะเบียน
(คำถามนี้เป็นข้อบังคับ)
ระดับหลักสูตร
(คำถามนี้เป็นข้อบังคับ)
วันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ( หรือวันปฏิญาณตนของแพทย์, นักเทศน์, ทหาร/ตำรวจ ฯลฯ)
(คำถามนี้เป็นข้อบังคับ)
โปรดระบุ ถ้ามีดังต่อไปนี้: